Vážení rodiče,

každé dva roky vám zasíláme dotazník, jehož cílem je zjistit odezvu z řad rodičů na práci školy, akce, výuku. Chtěli bychom zjistit, co se vám líbí, nebo naopak nelíbí, abychom měli zpětnou vazbu pro naši další práci.

Letos vás tedy opět poprosíme o vyplnění jednoduchého dotazníku online cestou. Vše je anonymně, chtěli bychom si jen zmapovat klima školy z vašeho pohledu. Víme, že v dnešní uspěchané době není mnoho času, ale byli bychom vám velmi vděčni, kdybyste si našli chvilku a pomohli nám v naší další práci.

Dotazník naleznete na adrese www.proskoly.cz

Po přihlášení do systému (login, heslo) si kliknete na Sociometrii, kde je již připraven dotazník Klima školy pro rodiče.

Heslo k přístupu vám zašleme během týdne mailem (starší žáci), popřípadě na lístečku (mladší žáci). Přihlaste se, prosím, heslem pro rodiče.

Ukončení dotazníkového šetření potom bude v pátek 15. června 2018.

Děkujeme za váš čas!

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA