V rámci výuky PČ a VV tvořili žáci 8. a 9. ročníku pod vedením vyučujícího p. uč. Mácsaie jarní výzdobu svých tříd. Rozdělili se do několika skupin. Každá ze skupin měla vlastní návrh a zpracování. Výzdoba nám dala hodně práce. U vyrábění byla i velká legrace.

Třídy jsou díky nové výzdobě originální, pestré a barevné. Do výzdoby se zapojila i paní učitelka I. Sovová – třídní 8. ročníku.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA