V polovině září padla myšlenka v žákovském senátu, co kdybychom uspořádali Halloween pro žáky naší základní školy. Zdálo se nám to jako skvělý nápad, a tak jsme se do něj, my žáci 9.ročníku, společně s paní učitelkou Sovovou, vrhli. Věděli jsme, že na realizaci takové akce nemáme moc času, ale i přesto jsme se do toho s radostí pustili.

Bylo složité naplánovat průběh celého halloweenského večera. Příprava nám zabrala mnohé přestávky a náš volný čas. Měli jsme za úkol také vytvořit plakát a informační lístky pro rodiče, podmínkou vstupu bylo přijít v masce a s baterkou.

Halloweenský večer se uskutečnil 8. listopadu 2013 v 16:30 hodin. Byli jsme překvapeni, že účast dětí dosáhla tak vysokého počtu – přihlášeno bylo až 60 dětí, většina z prvního stupně.

Celý program byl zahájen úvodním slovem a přehlídkou masek. Poté začala hlavní hra, ve které byly děti rozlosovány do sedmi skupin. Každý z deváťáků měl své stanoviště s úkolem. Cílem hry bylo splnit co nejvíce úkolů a najít ukrytý poklad. Po skončení hry následovalo vyhlášení šesti nejlepších masek. A bylo na co se dívat. Zvítězili : kovboj, čarodějnice, kouzelník, mumie a zombie.

Zatím, co mladší děti hrály zábavné hry, pro starší byla přichystána strašidelná stezka odvahy. Dále následovala diskotéka a závěrečná hra s balónky, která je velice pobavila.

Chtěli bychom poděkovat vedení školy za poskytnutí finanční částky na výzdobu, sladkosti a odměny. Paní učitelce Kristové a Úlehlové za zajištění dozoru při akci a panu učiteli Mácsaovi za krásné fotky. Paní Veverkové, Kvitové, Osičkové, Imrichové, Tomšejové, Budínové a paní ředitelce Veselé za pomoc při přípravě občerstvení a nápojů. Nejvíce bychom rádi poděkovali paní učitelce Sovové za pomoc při organizování akce.

Doufáme, že se akce líbila a že se všichni znovu setkáme.

Za IX.třídu Klára Kvitová a Denisa Osičková

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA