Šestý ročník naší školy se dne 27. 3. 2014 pod vedením vyučujícího p. uč. Mácsaie zúčastnil exkurze do firmy Autoservis – Pneuservis Václav Krejčí. Zde si žáci ověřili v praxi probrané učivo fyziky o smykovém a valivém tření. Pan Krejčí jim totiž ukázal principy těchto druhů tření na funkci kol osobních aut a ložisek. Poutavou přednášku obohatil i o ukázku smyku při brzdění kol auta přímo na silnici.

Touto cestou děkujeme panu Krejčímu za ochotu a věnovaný čas při realizaci této exkurze.

Vyučující fyziky – Z. Mácsai

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA