Žáci osmého a devátého ročníku naší školy navštívili pod vedením p. uč. Mácsaie v rámci výuky VOZ a PČ Dům seniorů v Břeclavi. Toto zařízení poskytuje pravidelné, bezpečné a odborné podpory a pomoci v základních životních schopnostech pro seniory se sníženou soběstačností a to v souladu s jejich individuálními potřebami. Holky i kluci si nejdříve poslechli poutavou přednášku pí. Mgr. Palkovičové, která obsahovala několik učebních témat VOZ. Vysvětlila jim, jak se starají o nemocné a staré, podávání stravy i léků. Mluvila i o aktivitách a předcházení nemocem u starších lidí. Potom měli všichni možnost nahlédnout na obě oddělení – Domov seniorů i Domov se zvláštním režimem. Zde mimo jiné nabízí i odlehčovací služby a odborné sociální poradenství. Žáci mohli na vlastní oči vidět personál při jejich práci. Následně navštívili některé seniory na pokojích a pohovořili s nimi na různá témata.

Do školy jsme se vraceli obohaceni o mnohé zajímavé informace a zážitky. V neposlední řadě může tato exkurze žákům pomoci i při volbě jejich povolání.

ZŠ T. G. Masaryka Moravský Žižkov touto cestou děkuje vedení a personálu Domova seniorů Břeclav.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA