Třídní schůzky 1. stupeň

Informace o konání třídních schůzek ve středu dne 12. 1. 2022

Ve středu dne 12. 1. 2022 se budou v době od 16.00 (1. stupeň) a 16.30 hodin (2. stupeň) konat prezenční formou v prostorách hlavní školní budovy třídní schůzky. S ohledem na závazná pravidla MZČR, organizační a prostorové podmínky školy, je nutno dodržovat níže uvedená pravidla.
• Vstup do budovy školy bude umožněn jen osobám s ochranou dýchacích cest. Ochranu dýchacích cest je nutno mít nasazenu po celou dobu pobytu ve škole.
• Třídní schůzky a pohovory s vyučujícími budou organizovány tak, aby nedocházelo k většímu shromáždění osob (ve třídách nejvýše 19 osob). V mezích možností budou dodržovány odstupové vzdálenosti min. 1,5 metru.
• Z organizačních a hygienických důvodů bude na pohovory s rodiči vyhrazeno vždy cca 5 minut. V případě, že bude nutná delší konzultace, dohodnou vyučující s rodiči další pohovor v náhradním termínu.
Cílem výše uvedených opatření je omezit šíření nemoci COVID 19 na naší škole a zajistit, aby byla prezenční výuka co nejméně omezována, případně nahrazována distanční výukou. Věříme, že důvody pro zavedení výše uvedených opatření pochopíte a budete je po celou dobu přítomnosti ve školní budově dodržovat. Za to Vám předem děkujeme.

Datum

12.01.2022

Čas

16:00 - 17:00Nejnovější aktuality

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA