Testování žáků 1. r.

U testování prvňáčků mohou být přítomni rodiče. Děti se budou testovat dodanými testy, případně si mohou přinést své, které ale musí být schváleny MZ.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA