Strašidelné putování 2023

Pro žáky 1. stupně pořádá 9. ročník.
Sraz bude v 16: 30 u školy.
Předpokládaný konec je v 19:30 v Agrární.
Přihlašujte třídním učitelům. Napište prosím, zda si žáky vyzvednete nebo mohou jít domů sami. Pokud někteří žáci nechtějí jít na stezku odvahy, mohou si pouze opéct špekáček a zahrát hry.
knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA