Kyberšikana – přednáška pro rodiče

Vážení rodiče,
v úterý 7. června v 16 hodin proběhne na naší škole přednáška „Rizikové chování na sociálních sítích“. Povede ji por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M. Policie České republiky. Nezletilí tráví na sociálních sítích volný čas, aniž by věděli, jak se na internetu bezpečně chovat. Přednáška může být přínosná pro výchovu dětí. Kristová Martina (metodik prevence)

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA