V pondělí se žáci 1.-3. ročníku zúčastnili projektu Dopravní výchova. Nejdříve si ve třídách se svými vyučujícími zopakovali, jak se mají chovat v dopravním provozu ( na chodníku, na silnici, pěšky i na kole) a procvičili si dopravní značky formou her a pracovních listů. Poté si na překážkové dráze procvičili jízdu cyklistické zručnosti (slalom, udržení rovnováhy, zdolání překážky, přemístění předmětu, zabrzdění na místě).

Všichni žáci jízdu na kole i dopravní teorii zvládli.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA