Šestý ročník naší školy se dne 27. 3. 2014 pod vedením vyučujícího p. uč. Mácsaie zúčastnil exkurze do firmy Autoservis – Pneuservis Václav Krejčí. Zde si žáci ověřili v praxi probrané učivo fyziky o smykovém a valivém tření. Pan Krejčí jim totiž ukázal principy těchto druhů tření na funkci kol osobních aut a ložisek. Poutavou přednášku obohatil i o ukázku smyku při brzdění kol auta přímo na silnici.

Proto jsme se žáky 8. ročníku vyrazili v rámci výuky VOZ do ulic a formou ankety položili několik otázek občanům naší obce:

1. Víte, co jsou to drogy?
2. Jaké jsou tvrdé a lehké drogy?
3. Proč si myslíte, že lidé berou drogy?
4. Myslíte si, že se v naší obci vyskytují drogy?
5. Jaká by měla být podle vás prevence proti závislosti na drogách?

Na těchto pět základních otázek o drogách a o jejich případné existenci v obci odpovídalo celkem deset dotázaných (důchodkyně, prodavačky i zákaznice, číšnice, starosta obce, ŘŠ a tři učitelé z naší ZŠ). Žáci pak všechny odpovědi vyhodnotili v samostatných úvahách. Na otázku č. 4 odpověděli všichni dotázaní bohužel „ANO“. Mezi nejzajímavější dále patřily odpovědi na téma prevence proti závislosti na drogách. Cituji: „Výchova v rodině, větší hlídání policie, více kulturních akcí v obci. Dále osvěta ve škole na téma škodlivosti závislosti na drogách, ale i na náměty vyplnění volného času mimo školu“.

Vyučující VOZ – Z. Mácsai

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA