Dne 21. 6. 2016 jsme navštívili lanové centrum H Park v Břeclavi. Tento program si pro žáky 7. ročníku připravili žáci 6. ročníku. Přijeli jsme autobusem a na zastávce na nás čekala paní, která nás tam zavedla. Šli jsme lesem, a když jsme tam přišli, bylo to tam krásné. Nasvačili jsme se a hráli jsme molekuly, aby nás rozdělili do týmů. Každý tým se pojmenoval, vymyslel si pokřik, pokreslil se a dostal provázek na ohraničení tábořiště. Rozdělili jsme si úkoly v týmu. Za nějaký úkol jsme získali jeden lísteček s nějakou věcí (sirky, pila, sud,) Na konci se spočítalo, který tým má nejvíc lístečků a ten vyhrál. Potom jsme se přesunuli jinam. Poučili nás, nasadili jsme si bezpečnostní výstroj a helmu, zkusili jsme si, jak se nahoře jistit a jak zacházet s karabinou a kladkou. Mohli jsme si vybrat ze dvou drah podle náročnosti: červená nebo modrá. Modrá byla 2.5 metru nad zemí a červená 4.5 metru. Většina z nás šla na červenou. Byli tam dva „sjezdy“, na které jsme potřebovali kladku a další jiné překážky, které jsme museli přejít. Když jsme si sundali helmu a výstroj, mohli jsme jít na Lanáček. Na konci jsme od nich dostali dřevěné medaile se zvířetem a rozloučili jsme se. Všem se tam moc líbilo. Děkujeme šesťákům za uspořádání akce.

Zapsala Veronika Krejčí

Fotogalerii naleznete zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA