Organizace výuky od 17. 5. 2021 ale platí následující:

  • 1. stupeň bude chodit do školy celý, bez rotačního střídání
  • 2. stupeň bude ještě rotovat ( tedy 8., 9. r. ve škole, 6., 7. r. online – podle upravených online rozvrhů, které jsme vám posílali minule)
  • od 24. 5. by již neměly rotovat ani třídy 2. stupně, upřesníme po vydání dalšího opatření vlády
  • tělesná výchova se již může vyučovat venku, od 24. 5. budou opět skupiny na 2. stupni v TV děleny na chlapce a dívky (6. + 7. r., 8.+ 9. r.)
  • náboženství          1.+2. r.                  11.50 – 12.35

3.+4.+5. r.            12.45 – 13.30

8.+ 9. r.                14.10 – 14.55

Od 26. 5.  –  všechny třídy podle původního rozpisu

1.+2. r.                  11.50 – 12.35

3.+4.+5. r.           12.45 – 13.30

8.+ 9. r.                14.10 – 14.55

6.+ 7.r.                 15.00 – 15.45

– pravidelné testování – 1. stupeň vždy v pondělí v 8.00 hodin, 2. stupeň – pondělí, čtvrtek – do  odvolání vládou

– ruší se povinnost oddělených (homogenních) tříd – třídy mohou být spojeny (např. školní družina, tv)

– ve vnitřních prostorách nadále platí pravidlo nošení roušky

 

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA