12. března se žáci 2. třídy přeměnili v hodině prvouky na záchranáře a učili se zásady první pomoci. Ve skupinách ošetřovali poraněné končetiny a přenášeli zraněného z určeného místa na jiné.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA