1. Vstup do budovy základní školy je pro všechny cizí účastníky včetně rodičů povolen při dodržení hygienických zásad. U vchodu je automatická dezinfekce rukou, zákaz vstupu v případě onemocnění, respiračních chorob (použití roušky, respirátoru).
 2. U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako je rýma a kašel, potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Potvrzení odevzdávají děti třídnímu učiteli co nejdříve.
 3. Rodič neposílá do školy dítě s příznaky infekčního onemocnění (pokud se dítě už ráno necítí dobře, mělo by zůstat v každém případě doma!!!).
 4. V případě podezření na výskyt infekčního onemocnění (nejen covid-19) u dítěte, škola kontaktuje zákonného zástupce. Ten má povinnost si dítě v co nejkratším čase vyzvednout.
 5. V případě, že si rodiče vyzvedávají děti podle bodu 5, kontaktují dětského lékaře, aby rozhodl o dalším postupu.
 6. Ranní vstup do budovy školy je žákům umožněn bez omezení.
 7. Děti si po vstupu do školy důkladně umyjí ruce mýdlem, popř. provedou desinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
 8. V případě výskytu onemocnění COVID 19, škola informuje rodiče o opatřeních ze strany KHS na webových stránkách, nástěnce před školou, systémem Edookit.
 9. Škola není sama povinna KHS kontaktovat.
 10. Pokud je z důvodu karantény nebo mimořádných opatření znemožněna přítomnost více než poloviny žáků třídy, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem.
 11. O způsobu distanční výuky a způsobech jejího hodnocení škola informuje zákonné zástupce.
 12. Distanční výuka je uzákoněna, tedy je povinná!
 13. Provoz školní jídelny bude probíhat s dodržováním doporučených hygienických pravidel (odchod podle rozpisu).
 14. Provoz školní družiny bude probíhat bez omezení.
 15. Škola se bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními a nařízením vlády.
 16. Veškeré aktuální informace a změny budou zveřejňovány na webu školy.
knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA