Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny 30. 10. a 31. 10. 2014.

Volné dny byly vyhlášeny z provozních důvodů.

Dálkový přístup je umožněn na www.zsmzizkov.cz

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele dne 15. 9. 2014.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA