Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v pátek 27. 6. 2014. (pouze pro žáky 9. ročníku)

Volný den byl vyhlášen z důvodu slavnostního pasování žáků 9. ročníku na absolventy.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni mailem.

Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na www.zsmzizkov.cz

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele dne 24. 6. 2014

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA