Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volný den v pátek
27. 9. 2019
Volný den byl vyhlášený z důvodů školení celého pedagogického sboru.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA