Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den úterý 22. 12 2015.
Volný den byl vyhlášen z provozních důvodů (oprava hygienického zařízení ve třídách).
Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni mailem, zápisem do žákovské knížky.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA