Konec měsíce listopadu se nesl ve znamení blížícího se adventního období a slavnostního rozsvěcení vánočního stromu školy. Akce proběhla tradičně první adventní neděli 30. 11. 2014 před budovou školy. Celý den to vypadalo, že se spustí déšť, ale nakonec vše dobře dopadlo, snad až jen na to, že nám silný vítr neumožnil poslat k nebi lampion štěstí. To nám však radost nepokazilo a zejména velká účast zajistila krásnou atmosféru. Rádi bychom poděkovali všem, kteří mezi nás přišli a společně tak zahájili adventní období. Strom nyní září s novou vánoční hvězdou, kterou sponzorsky uhradil pan Vítězslav Dušek, za což mu děkujeme. Dále bychom poděkovali za sponzorský dar paní Lence Maděřičové, která věnovala nejen finanční podporu zakoupením materiálu na výrobu ozdob stromku, ale společně s deváťáky vše vyrobila a pomohla jak finančně, tak svým volným časem a umem. Toho si samozřejmě velmi ceníme. Strom školy září.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA