Ve středu 26. 4. 2017 proběhnou na škole třídní schůzky, jejichž součástí je i beseda s pracovníkem centra Podané ruce na téma „ Spolupráce rodiny a školy – podpora žáků se speciálními poruchami učení a chování“, která začne v 15. 30 hod. Po té budou následovat třídní schůzky v jednotlivých třídách. Věříme, že se v hojném počtu zúčastníte této besedy, která bude zaměřena zejména na vaše konkrétní problémy.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA