16. 4. se žáci páté až deváté třídy zúčastnili výstavy věnované 1. světové válce v Technickém muzeu v Brně. Výstava se věnovala tématu techniky a zbraní – jejímu vývoji a využití na válečných frontách. Žáci se mohli blíže seznámit s životem v zákopech během 1. sv. války.

Výstava byla využita jako doplnění hodin vlastivědy a dějepisu a také jako připomínka výročí: 100 let od vypuknutí 1. sv. války (v roce 2014) – výročí se věnoval celostátní projekt Velká válka. Zejména mladší žáci se z výletu vrátili nadšení.

Odkaz na výstavu:
http://www.technicalmuseum.cz/vystavy/informace-o-vystav-velke-valky-1914-1918-v-technickem-muzeu

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA