Školní klub je určen pro žáky 2. stupně, popřípadě pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu.

Předběžné návrhy sekcí školního klubu ve školním roce 2019/2020

  1. Sportovní a pohybové hry
  2. Florbal
  3. Zajímavé úkoly z matematiky pro 9. ročník
  4. Zajímavé úkoly z českého jazyka pro 9. ročník
  5. Stolní a deskové hry
  6. Novinář – tvorba školního časopisu
  7. Keramický kroužek pro 3. a 4. ročník
  8. Přírodovědný kroužek
  9. Filmový kroužek
knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA