Dne 1. 6. 2016 proběhl na naší škole již 8. ročník školní atletické olympiády, kde soutěžili žáci II. stupně. První stupeň naší školy se letos opět rozhodl pro výlet do Valtic. Závodilo se tradičně v areálu TJ Moravský Žižkov. Za krásného slunečného počasí dosáhli žáci mnoha výborných výsledků. Letošní ročník přivítal opět žáky ze stacionáře Vlaštovka Hodonín, kteří také soutěžili společně s našimi žáky. Házeli, skákali, běhali a v neposlední řadě i vydatně povzbuzovali naše dívky i kluky. Koordinátorem jejich účasti byla výchovná poradkyně naší školy Mgr.I. Sovová. Rozhodčími na jednotlivých disciplínách byli opět všichni pedagogové II. stupně a o celou přípravu se staral Mgr. S. Haňka. Děti odcházely domů spokojené, plné dojmů a s malým dárkem, který jsme zakoupili ze sponzorských příspěvků. Každý žák stacionáře obdržel navíc malé občerstvení.

Výsledky zde.

Fotogalerii naleznete zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA