Úvod | Škola | Aktuality

Aktuality

Příprava na přijímací zkoušky 2020

Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 otevíráme školu od pondělí 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku. Obsahem výuky bude příprava na přijímací zkoušky - český jazyk a matematika. Časový harmonogram: pondělí - úterý - středa vždy od 8.30 hodin - blok matematiky...

Opatření – přerušení provozu školy

Vážení rodiče, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví RUŠÍM výuku na naší základní škole. Toto nařízení vstupuje v platnost od 11. 3. 2020 a platí do odvolání. Žáci budou vzděláváni formou domácího samostudia. Práce bude dětem zasílána (přes Edookit, program...

Jaro ve škole

Jaro už vtrhlo do školy.. Díky sponzorskému daru jsme již mohli ve škole přivítat jaro. Děkujeme Zahradnictví Malinkovič za krásné květiny, které budou zdobit jak venkovní , tak i vnitřní prostory školy v jarním době. I žáci spolu se svými učiteli vyměnili zimní...

Koronavir

Vážené rodiče, v příloze zveřejňujeme leták prevence před koronavirem, o jehož distribuci nás požádala Krajská hygienická stanice Brno. Informační leták

Třídíme s Hantaláčkem

V pondělí 2. března se od 16:00 do 17:15 hodin uskuteční třetí sběrový den v tomto školním roce. Děkujeme za hojnou účast. Místo: Sběrný dvůr v Moravském Žižkově

Jarní prázdniny 2020

Ve dnech 17. - 21. 2. 2020 mají žáci jarní prázdniny. V těchto dnech není ani provoz školní družiny. Všem žákům přejeme krásné prožití volných dnů.

Bioskop 6. ročník

Dne 13.1.2020 jsme se zúčastnili výukového programu Bioskop na Masarykově univerzitě v Brně. Studenti MU pro nás měli připraveno zajímavé téma o buňce. Na začátku programu jsme si zopakovali jednotlivé části buňky. Následně jsme pomocí mikroskopu pozorovali 3...

Praktický nácvik žehlení

V rámci hodin praktických činností si žáci VII. ročníku vyzkoušeli praktický nácvik žehlení. Žáci měli možnost vyzkoušet si žehlení různých materiálů, které si sami přinesli z domu. Fotogalerii naleznete zde.

Zdravá výživa

V hodinách VOZ v rámci tématu "zdravá výživa" přišla se žáky diskutovat i PharmDr. Hana Ovečková. Žáci se kromě běžného učiva dozvěděli také spoustu dalších zajímavostí z dané oblasti.

Procházka do přírody s myslivcem

Ve čtvrtek 16. ledna se žáci 1. a 2. ročníku vydali na procházku do zimní přírody s panem Karlem Osičkou. Seznámili se s volně žijícími zvířaty v okolí naší obce a přinesli jim něco na přilepšenou do krmelce - staré pečivo, mrkev, jablka... Největší úspěch měla u dětí...

Po stopách tří králů

Na konci doby vánoční se žáci 1. a 2. ročníku vydali po stopách tří králů do našeho kostela Panny Marie vítězné. Děti si připomněly vánoční příběh, prohlédly si kostel, vánoční výzdobu a především krásný betlém - jeskyni s Ježíškem, Marií a Josefem, osvětlené městečko...

Třídní schůzky – 8. 1. 2020

Ve středu 8. 1. 2020 proběhnou na naší škole třídní schůzky v těchto termínech: 1. stupeň od 16.00 hodin 2. stupeň od 16.30 hodin Těšíme se na vaši účast!

Němčičky 2019

Tento školní rok jsme se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Němčičkách ještě před koncem roku v termínu 16. – 18. prosince. Kurz probíhal od pondělí do středy v dopoledních hodinách od 9 do 12 hodin s jednou přestávkou na svačinu nebo zahřátí při chladném...

Rozsvícení vánočního stromu školy 2019

Letošní rozsvícení vánočního stromu bylo také spojeno se Dnem otevřených dveří. Škola byla svátečně vyzdobena, motto znělo“ Vánoce na bílo“. Novinkou byl také krásný anděl, který září nad vchodem do budovy školy. Byla zakoupena i další výzdoba vánočního stromu,...

Školou chodí Mikuláš…

I letos na naše děti nezapomněl sv. Mikuláš se svou družinou. K našim nejmenším jsme čerty nepustili, ale těm větším , některým, hrozil transport přímo směrem do peklaJ … Fotogalerii naleznete zde.

Vánoční dílny

V pondělí 2. 12. 2019 proběhly na naší škole již tradiční vánoční dílny. Děti vyráběly, vyšívaly, malovaly, prostě tvořily. Pomáhat učitelům přišli také zástupci z řad rodičů, za což jim moc děkujeme. Výrobky se opravdu povedly, což mohli ocenit zejména návštěvníci...

Florbalový turnaj ČEPS CUP 2019/2020

Letošní turnaj okresního kola se odehrál opět v Mikulově, tentokráte ve sportovní hale, kde organizátoři připravili dvě florbalové hřiště. Turnaj byl opět velmi kvalitně zorganizován a rozhodčí zajistil Český florbal. Při vyšším počtu týmů se letos hrálo ve dvou...

Výtvarný projekt Na chvíli umělcem …

V pátek 15. listopadu proběhlo v 1. - 4. ročníku projektové vyučování s názvem "Na chvíli umělcem". Žáci si vyzkoušeli různé výtvarné techniky a pod vedením odborníků z praxe se na chvíli stali výtvarníky - pronikli do zákonitostí malby, tvořili prostorové objekty,...

Přednáška Tomáše Kubeše – Galapágy

Ve středu 6. 11. 2019 proběhla na naší škole dlouho plánovaná přednáška Tomáše Kubeše. S tímto cestovatelem spolupracuje naše škola již dlouho dobu a pokaždé žákům poutavě přiblíží místa, kam by se třeba nedostali. Děti se nejen pobaví, ale i poučí Fotogalerii...

Vernisáž ve škole – Obrázky Terezy Konupčíkové – Dolákové

V pátek 25. 10. 2019 proběhla na naší škole slavnostní vernisáž obrázků, které pro školu namalovala výtvarnice Tereza Konupčíková – Doláková, naše bývalá žákyně. Celá akce probíhala během tří dnů – 25. – 27. 10. 2019. Již samotná vernisáž ukázala, že bude o akci velký...

Den přírodních věd 2019

16. a 17. října 2019 proběhl již sedmý ročník soutěžní verze Dne přírodních věd, který organizovala Střední průmyslová škola chemická v Brně. Studenti SPŠCH si připravili spoustu zajímavých ukázek přírodnin a pokusů z přírodopisu, chemie a fyziky. Akce se letos...

Běh o pohár Boba Zháňala

Ve středu 9. října jsme se zúčastnili 21. ročníku štafetového běhu o pohár Boba Zháňala v Hruškách, který je určen žákům prvního ročníku od druhé až po pátou třídu. Celkem 20 žáků ze všech osmi zúčastněných škol, kteří si na pěti stanovištích předávají postupně...

Podzimní tvoření 2019

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 proběhla na naší škole akce s názvem Podzimní tvoření. Každoročně si tak společně připomínáme, že podzim je tu a ozdobíme školu krásnými výrobky z přírodnin. Letos jsme také přizvali na pomoc rodiče, kteří přišli v hojném počtu a dokázali tím,...

Projekt devátého ročníku Rozhledny

Dne 20. 9. 2019 jsme jeli na rozhledny do Bořetic a do Kobylí. Ráno jsme jeli autobusem do Velkých Pavlovic, kde jsme přestoupili na vlak do Kobylí. Po příjezdu do Kobylí jsme šli na rozhlednu celou cestu do kopce. Z rozhledny jsme viděli Pálavu a různé vesnice, a...

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volný den v pátek 27. 9. 2019 Volný den byl vyhlášený z důvodů školení celého pedagogického sboru.

Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. 9. 2019 jsme se všichni sešli před budovou školy, abychom slavnostně zahájili nový školní rok. Naši nejmenší byli pasováni na Prvňáčky 2019 a naopak naši nejstarší na Patrony 2019. Žáky pozdravili i hosté, pan farář a pan starosta. Počasí neustále hrozilo...

Druhá etapa rekonstrukce elektroinstalace 2019

V době prázdnin proběhla na naší škole druhá etapa opravy elektroinstalace. Jednalo se o výměnu elektroinstalace na 1. stupni, ředitelně, jídelně a celého suterénu školy. Nyní má již budova nové rozvody, je vymalována, uklizena, prostě připravena na další léta. Velké...

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA