Sběr papíru se uskuteční v pátek 15. 11. 2013 v 15:45 hod. ve škole.
Papír musí být svázaný: noviny, časopisy, lepenka, ostatní (letáky, aj.).

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA