O době letních prázdnin proběhla první etapa opravy zastaralé elektroinstalace budovy školy. Na řadu přišla školní družina, učebna výpočetní techniky, třídy a kabinety 2. stupně, kancelář účetní, třída 5. ročníku a chodby 2. a 3. nadpodlaží. Díky tomu, že jsme skončili dříve a objednaná firma dodržela termíny realizace, mohla škola otevřít své brány 3. 9. 2018. Velké poděkování patří obecnímu úřadu za to, jak spravuje budovu školy a vychází vstříc požadavkům. Také nemalé poděkování patří provozním zaměstnancům – paní školnici a paním uklízečkám, že vše zvládli uklidit. Nebylo to opravdu lehké. Nyní se již ale můžeme pochlubit třídami s moderním osvětlením, třídy jsou vymalovány a učebna výpočetní techniky má všechny nové rozvody i moderní obvodovou lištu pro snadnější zapojení počítačů. Příští prázdniny nás čeká náročnější, druhá etapa, kdy se přidají ještě prostory suterénu, školní výdejny obědů, ředitelna a samozřejmě celý nižší stupeň a chodby. Určitě budeme čerpat 5 dnů ředitelského volna, jak tomu bylo i letos a možná skončíme ještě o něco dříve z důvodu náročnosti celé akce, ale o tom bych vás informoval později, podle situace. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak to u nás vypadalo o prázdninách, a jak nyní.

Mgr. Miloslav Sova, řš

Fotogalerii naleznete zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA