Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den 29. 9. 2023.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni mailem, zápisem do systému Edookit.

Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na www.zsmzizkov.cz

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele dne 29. 8. 2023.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA