Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny 24. 10. a 25. 10. 2016.

Dálkový přístup je umožněn na www.zsmzizkov.cz.

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele dne 26. 9. 2016.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA