Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny 26. 10. a 27. 10. 2015.

Volné dny byly vyhlášeny z provozních důvodů.

Dálkový přístup je umožněn na www.zsmzizkov.cz

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele dne 17. 9. 2015.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA