Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v pátek 9. 5. 2014. Volný den byl vyhlášen z technických důvodů.

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA