Vážené paní učitelky, páni učitelé, milé děti, mládeži

Dovolte mi, abych nyní, poslední den 1. pololetí školního roku 2017/2018 stručně zhodnotil práci nás všech za toto období. Pět měsíců, pět měsíců práce, ale i zábavy. Možná se mnou nebudete někteří souhlasit, ale já osobně si myslím, že nám bylo spolu dobře. Samozřejmě, není vždy posvícení, jak se říká. Není pouze zábava, musíme se i učit, vzdělávat a to se někdy nechce. Vize, taková naše hlavní myšlenka je, abychom do školy všichni chodili rádi, aby nám všem bylo spolu dobře, ale abyste dostali základy dobrého vzdělání, cítili se zde bezpečně, abyste pamatovali i na svou obec, školu a její tradice. Zkrácená vize naší školy tedy zní: Naše škole – to je vzdělání, rodina, tradice a individualita.

První pololetí bylo zaplněno značnou částí akcemi, které již patří mezi ty tradiční. Hned na začátku školního roku jsme pasovali naše nejmenší prvňáčky a naše nejstarší deváťáky na Patrony a jejich prvňáčky. Pokračoval projekt Velká města ČR, v rámci kterého jste navštívili krásné město Olomouc. Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník také nechyběl. Letos jsme se zapojili i do projektu, ze kterého byla částečně financována doprava do bazénu. Opět třídíme s Hantaláčkem a jsem moc rád, že se nám daří stále držet vysokou laťku a sběratelů přibývá. Všechny finance, které díky tomu získáme, vždy rozdělíme na výhry a akce pro vás, patří jen vám. Opět jsme si vyrobili a vyzdobili okolí školy krásnými dýněmi z projektu Dýňobraní. Uklidili jsme okolí pod hlavičkou projektu 72 hodin – ruku na to. Zasportovali jsme si v běžecké soutěži Běh Boba Zháňala, kde jsme sice nezabodovali, ale hrdě jsme reprezentovali naši školu. Krásnou akcí bylo i tradiční Strašidelné putování, opět pod organizačním vedením našich nejstarších, deváťáků. Pokračuje vzdělávání s rodilým mluvčím z Anglie, opět jsme rozsvítili a otevřeli školu na Dnu otevřených dveří – o Vánocích, navštívili jsme Brno na akcích Bioskop a Dnu přírodních věd. Opět na škole pracoval žákovský senát, do kterého jsme letos volili nové zástupce. Jsem rád, že pracují velmi dobře a škole přinášejí náměty na akce, které také realizují. Jsou to například projekt Hrdá škola, v rámci kterého jsme měli již Suit up den, Teplákový den, budeme se barevně oblékat. Zástupci senátu také navštívili Parlamentní den v Brně, kde nás reprezentovali a představili naši školu a akce, které pořádají.

Zúčastnili jsme se také soutěží, kde jsme se neztratili a zabodovali. Byly to například Přírodovědný klokan, olympiáda z českého jazyka, Bible a my, výtvarné soutěže školy a jiné.

Pořádali jsme akce v rámci projektu Třída pro třídu. Velmi zajímavou byla určitě ta s názvem Noc s baterkou

Mezi nové projekty patří Židé, kultura a tradice, v rámci kterého jsme navštívili židovské muzeum v Mikulově, zasadili krokusy před budovou školy, navštívíme filmové představení ve Velkých Bílovicích. Velký ohlas sklidil lyžařský výcvik v Němčičkách na začátku ledna. Věříme, že se stane tradiční akcí naší školy. Také jsme u nás přivítali nové přátele ze Základní školy Mohelno. Moc se jim u nás líbilo a to je i naše dobrá vizitka, že jdeme správným směrem. Mohl bych tu dál vyjmenovávat, co vše jsme v prvním pololetí zažili a prožili, ale to bych vás už asi začal nudit. Proto jen ve stručnosti takový malý pohled do druhého pololetí, co vás čeká? Například Noc s Andersenem, velký týdenní výlet 1. stupně, recitační soutěž, Barevný týden, den bláznů, návštěva Ostravy, přechod Pálavy, školní olympiáda a jiné. Také, zřejmě v závěru roku, budeme opravovat školní elekroinstalaci. Jelikož se jedná o velkou a nákladnou akci, budeme muset ukončit školní rok dříve. Proto také nemohu využít ředitelského volna již nyní. Nechejte se tedy překvapit.

Dnes dostávají svá první pololetní vysvědčení naši nejmenší, prvňáčci. Podepisoval jsem je a vím, že budou všichni spokojeni. Jsou opravdu krásná. Naopak své poslední pololetní vysvědčení dnes dostávají deváťáci. Také jsem se díval a zde ovšem nemohu říci, že budou všichni spokojeni. Ale nedá se nic dělat, nic není zadarmo. Zde se ukázala vaše pracovitost za celé první pololetí. Ale mohu říci, že se objevila v deváté třídě i krásná vysvědčení se samými jedničkami, nebo s vyznamenáním. Moc všem deváťákům přeji, aby jim vyšla první životní zkouška v podobě přijímacích testů.

I v tomto pololetí máme pochvaly, ale i důtky. Naštěstí se neobjevila žádná dvojka z chování, i když jste měli někteří dost namále. Nebudu zde jmenovat ty, kteří dostali ředitelskou důtku, jelikož to ví a opravdu není, čím se chválit. Ale budu jmenovat ty, kteří dostali ředitelskou pochvalu a jsou to tito žáci: Tereza Maršálková, Julie Očenášková, Bronislav Kunický a Michal Osička.

Chtěl bych v závěru poděkovat všem vyučujícím, všem pracovníkům školy za to, že naše škola vypadá tak, jak vypadá. Že mnohdy věnovali svůj volný čas, aby vám vytvořili co nejlepší podmínky ke studiu, k zábavě, poznávání. Někdy vidím, že si někteří z vás neuvědomujete, co vše pro vás dělají. Ale věřím tomu, že vám to dojde později, až nebudete u nás, až trošku zestárnete a vzpomenete si na svá školní léta. Takže, ještě jednou, velké díky vážené kolegyně a kolegové.

Tak a to je již opravdu vše, užijte si jednodenních pátečních pololetních prázdnin, příští týden pak krásných jarních prázdnin a 12. února se s vámi všemi budu těšit na shledání.

Mgr. Miloslav Sova, řš

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA