Vážení kolegové, milí žáci,

dovolte mi dnes, poslední den prvního pololetí školního roku 2015/2016, zhodnotit uplynulých pět měsíců z pohledu vedení školy. Při podepisování vysvědčení jsem si všiml, že mnohá jsou velmi pěkná, těch ne příliš vyvedených je podstatně méně. Na některých je místo známky uvedeno nehodnocen, a to znamená, že se tito žáci ještě budou muset snažit, aby si během měsíce známky doplnili a mohli dostat nová vysvědčení, již s hodnocením známkou. Někteří jste pracovali velmi pěkně. Naši prvňáčci obdrží za svou snahu a píli první krásná vysvědčení. Jejich jsou ta nejkrásnější na celé škole. Nejen proto, že jsou první, ale i proto, že jsou opravdu, i co se týče známek, výborná. Velmi si cením žáků druhého stupně, kterým se podařilo dostat samé jedničky, což není zrovna jednoduché. Srdečně blahopřeji k tak krásným výsledkům a věřím, že si vysoce nasazenou laťku ponesete nadále.

První pololetí bylo opět plné zajímavých akcí, které jsme si pro vás připravili. Rád bych pochválil devátý ročník, který zorganizoval krásnou akci s názvem Strašidelné putování. Také bych jim poděkoval za to, jak se příkladně starají o své prvňáčky. Všímám si a dokážu ocenit váš přístup. Připomněl bych všem ostatním třídám, že si mají připravit nějaký podobný program, nebo projekt pro své spolužáky. Těším se, s jakými novými nápady přijdete. Velmi dobře pracuje i žákovský senát, který se zapojil do zajímavé akce Škola pro demokracii. Vše podstatné o tomto projektu budete moci číst na nástěnce, která bude v suterénu školy. Akcí bylo opravdu mnoho. Nemohu zde všechny vyjmenovat, máte je zachyceny na webových stránkách školy. Můžete si nejen o nich přečíst, ale i zhlédnout krátká videa, například ze zahájení adventu na naší škole. Mezi ty nejvíce zdařilé projekty patřil opět letošní sběr, který neustále překvapuje množstvím nasbíraného papíru. Zde patří pochvala zejména dětem a rodičům z prvního stupně, někteří žáci z druhého stupně také nosí, ale třídy druhého stupně by se měly nad sebou a svým přístupem k akci trochu zamyslet. Výtěžek akce posloužil k zakoupení nové pergoly na školním dvoře. Další charitativní akce, již tradiční, byla letošní Tříkrálová sbírka. Deváťáci s osmáky dokázali vykoledovat rekordní částku, za to jim také patří dík. Na vaše přání byla objednána beseda s cestovatelem T. Kubešem, která se opět líbila. Vánoce jsme společně oslavili nazdobeným stromem školy a také jsme zasadili nový vánoční strom, který později nahradí původní. Další úspěšné akce byl například projekt Velká města ČR, kde jste zatím navštívili Ostravu, dále návštěva skanzenu ve Strážnici, ZOO v Brně, zajímavá akce Žáci baví žáky, Běh Boba Zháňala, projekt 72 hodin, Dýňobraní, exkurze k místím podnikatelům, sjezd žákovských parlamentů v Brně a mnoho dalších. Také jsme uspořádali školní kola olympiád z jazyků, dějepisu, zeměpisu, matematiky. Velký úspěch jsme zatím zaznamenali v dějepisné olympiádě, kdy náš žák M. Strýček postoupil až do krajského kola, budeme mu všichni držet pěsti, aby dokázal, že i malá škola uspěje mezi velkými. Zapojili jsme se do projektu Cizí jazyk hravě, na který jsme získali dotaci 200 000,- Mnozí z vás však podcenili význam tohoto projektu a nevyužili šanci, kterou od školy dostali. Již se nebudu více vracet k těm, kteří se na tuto formu studia, jak se říká, vykašlali. Vyzdvihl bych zde ovšem ty, kteří za dobu trvání projektu zaznamenali největší pokrok, což jsme zjistili z přiložených tabulek, které jsem obdržel. Jsou to tito žáci Jakub Kapina, Kryštof Oliver Mcleod, Jan Příborský, Viktor Toušek, Kristýna Lašková, Marie Konečná a Marie Koubová. Všem jmenovaným gratuluji a cením si jejich píle.

Deváťáci se připravují na přijímací zkoušky. Rád bych poděkoval vyučujícím, kteří budou doučovat žáky devátého ročníku k přijímacím zkouškám. Na tomto místě bych chtěl zejména našim nejstarším žákům, budoucím studentům, říci, aby si uvědomili, že jim vyučující věnují svůj volný čas bezplatně, místo toho, aby si odpočinuli, snaží se vám pomoci.

Dále bych rád upozornil všechny žáky, kteří mají nějaký kázeňský postih, ať již důtku nebo napomenutí, že by si měli uvědomit a zamyslet se nad svým chováním a začít nové pololetí s čistým štítem a lépe. Letošní kázeňská opatření se týkají zejména zapomínání, netýkají se nevhodného chování, a za to jsem rád.V prvním pololetí jsme se snažili opět zmodernizovat výuku, a tak již máte všechny třídy svůj vlastní dataprojektor, zatemnění. Dále obdrží tři třídy novou skříň. Byly opraveny nátěry dveří a vyšší stupeň vybaven novými umyvadly.

Školní dvůr prochází velkou změnou, a tak se již teď můžete těšit novou pergolou, novým workoutem, bude vybudováno pískoviště, ohniště, umělá závlaha s novým trávníkem, nové květináče pro výsadbu, zvířecí koutek.

Věřím, že oceníte, jak přistupujeme k vašim potřebám a nápadům, které se po domluvě snažíme realizovat, ale že také nebudete školní majetek ničit. Přísné postihy pak budou následovat po vědomém ničení toho, co má sloužit vám všem.

A na co se můžete těšit ve druhém pololetí? Po symbolech školy, které již máme, a to je vlajka a znak, přichází na řadu hymna. Rád bych nyní vyhlásil novou soutěž a to na slova školní hymny. Každá třída si udělá třídní kola soutěže, pak vyberou jednu báseň o škole, která bude reprezentovat jejich ročník. Zde bych poprosil o dohled nad třídními koly zástupce senátu. Komise z řad učitelů vybere tři nejlepší, no a poslední kolo bude na vás, opět budeme společně hlasovat. Hudbu nám pak vytvoří jeden tatínek našeho žáka, který je hudební skladatel. Třídní kola uzavřete nejpozději 26. 2. 2016.

Čekají vás výlety v rámci akce Velká města ČR, divadelní představení, muzikál, školní besídka, Noc s Andersenem, jarní prázdniny, pasování deváťáků. Je toho prostě hodně.

Deváťákům budeme samozřejmě držet pěsti při přijímacích zkouškách.

Děkuji všem pedagogickým pracovníkům školy za jejich práci, za to, že vás dovedli zdárně do konce prvního pololetí. Také pak samozřejmě provozním zaměstnancům. Mojí velkou oporou byla paní zástupkyně, které děkuji za kvalitní aktivní práci.

Nyní se dostávám k závěru, kde bych zveřejnil ty, kteří si již za první pololetí zasloužili ředitelskou pochvalu. Není jich mnoho, protože ředitelské pochvaly se dávají za mimořádné činy, výkony a spíše na konci školního roku.

Pochval třídního učitele je na škole mnohem více, ale o těch vás budou informovat třídní vyučující. Nechci již zdržovat. Užijte si jednodenních pololetních prázdnin a v pondělí se na vás všechny budu těšit a věřit, že i druhé pololetí bude úspěšné a nabité akcemi tak, jako pololetí první. Veškeré informace o škole si můžete přečíst a zhlédnout na webových stránkách školy.

Abych nezapomněl – dnes slaví své narozeniny Václav Kalužík z 6. ročníku, zítra Natálka Imrichová ze 4. ročníku, v sobotu Adam Zugar z 1. ročníku a v neděli Karolína Virágová ze 7. ročníku. Přejeme vše nejlepší.

A to je vše, co jsem vám chtěl říci. Jen nezapomeňte na název školního vzdělávacího programu – Škola základ života – a heslo naší školy – Učíme se pro život, ne pro školu.

Krásné jednodenní prázdniny

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy

V Moravském Žižkově, 28. 1. 2016

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA