Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 otevíráme školu od pondělí 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku. Obsahem výuky bude příprava na přijímací zkoušky – český jazyk a matematika.

Časový harmonogram:
pondělí – úterý – středa vždy od 8.30 hodin – blok matematiky a českého jazyka – ukončení 11. 45 hodin.

Obědy budou možné až od 25. 5. 2020

Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit později než 11. 5. 2020.
Účast na výuce je dobrovolná.

Mgr. Miloslav Sova, řš.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA