Ve čtvrtek 19. ledna 2023 se konal pro žáky 1. a 2. ročníku preventivní program dopravní výchova, který si pro děti připravil por. Ing. Bc. Miroslav Měchura MBA a LL.M.
Děti si zopakovaly bezpečné chování při cestě do školy i ze školy (přecházení po přechodu pro chodce, význam dopravních značek po cestě do školy i v okolí školy, kontakt s cizími osobami), správné vybavení jízdního kola, jízda na jízdním kole, význam reflexních doplňků. Pro 3. ročník byla připravena beseda na téma šikana. S dětmi si preventista povídal o tom, kdo bývá nejčastěji obětí šikany a naopak, jak se pozná agresor. Závěrem besedy si děti vyslechly, jaké může mít takovéto chování následky. Děti se aktivně zapojily do diskuse, takže se povídání protáhlo i přes přestávku. Ve středu 25. ledna  se konal preventivní program pro žáky 4. až 6. ročníku. Ve 4. ročníku se konala beseda o šikaně. V 5. ročníku  Bezpečné chování na internetu a v 6. ročníku Kyberšikana. Pan poručík dokázal děti velmi zaujmout. Dětem se všechny programy líbily. Také pan poručík děti chválil. Nejen, že se pěkně chovaly, ale o tématech spoustu zajímavostí věděly a dokázaly velmi pěkně komunikovat.

Fotogalerie ke stažení zde

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA