Žáci 9. ročníku naší školy vytvořili v rámci celostátního projektu Olympijský víceboj pěknou prezentaci, která obsahuje celý průběh tohoto sportovního klání. Garantem je p. uč. Mácsai.

Proč jsme se zúčastnili tohoto projektu? Líbí se nám, že hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků I. − IX. tříd základních škol do šesti měřitelných disciplín.

Do celé akce se letos zapojilo 102 ze 104 žáků naší školy (jeden žák a jedna žákyně mají totiž osvobození z TV). Žáci toto sportovní zápolení brali opravdu vážně a i ti méně sportovně zdatní chtěli dokázat, že se v rámci svých možností hýbat umí.Ti nejlepší absolvovali některé disciplíny vícekrát, protože chtěli být pořád lepší a lepší.

Naši žáci budou dne 30. 5. 2014 bojovat na již 6. ročníku naší školní atletické olympiády, dále na atletických přeborech Podluží (2. – 3. 6. 2014). Držíme jim palce, ať využijí vše, co jsme v rámci projektu OV i v ostatních hodinách TV natrénovali.

SPORTU ZDAR !

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA