Měsíc se někteří žáci naší školy pod vedením p.uč. Mácsaie připravovali na tento závod. Nakonec závodili jenom tři – Kunický Bronislav 4.tř., Rozsypal Lukáš a Osička Petr 9.tř. Nejhlavnější kandidát na stupně vítězů Zugar Patrik 3.tř. však nemohl soutěžit pro zdravotní potíže.

Chlapci se snažili ze všech sil a ve veliké konkurenci dosáhli vynikajících výsledků.

Kunický 4.tř. – čas 5,52 (za vítězem jenom o 1, 12 s.) – umístnění uprostřed startovní listiny
Rozsypal 9.tř. – čas 3,44 – (za vítězem jenom o 1,11 s.) umístnění uprostřed startovní listiny

Osička 9.tř. – čas 3,35 – (za vítězem jenom o 1,00 s.) – nejlepší z našich – 11. místo

Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA