Obrovského úspěchu dosáhl na květnové národní soutěži ve hře na lidové nástroje Tadeáš Tomšej. Mezi nejmladšími účastníky v sólové hře na cimbál obsadil první místo a stal se tak nejlepším cimbalistou své věkové kategorie v České republice. Přes okresní kolo konané v Břeclavi, krajské kolo ve Veselí nad Moravou až do republikového kola přesvědčoval odbornou porotu skladbami od J. Ch. Bacha, Jarmily Mazourové nebo Stanislava Macha. Pod vedením své učitelky Kristýny Osičkové tak zažil vítěznou premiéru v soutěži, která se koná pouze jednou za tři roky. Malý cimbalista, který na tento nástroj hraje pouhé dva roky, tak výtečně využil svůj talent, píli a hodiny tvrdé práce. Z Moravského Žižkova jsme měli ještě jednu reprezentantku a to Kláru Nešporovou, která se účastnila soutěže v 5. kategorii. V okresním kole skončila na krásném 1. místě (bez postupu). Poděkování patří taktéž jejich učitelce a rodičům. A my můžeme být rádi, že máme v obci tak skvělé a nadějné hudebníky, kteří snad nadále budou svou hudbou rozdávat radost všem kolem nás.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA