Dne 12. 2. 2015 se žáci 8. a 9. ročníku pod vedením p. uč. M. Kosové a p. uč. K. Bartošíkové zúčastnili exkurze pořádané na Střední průmyslové škole chemické v Brně. Během dopoledne si žáci prohlédli školu, podívali se do vybraných učeben a místní studenti jim předvedli praktickou výuku v chemické laboratoři. Žáci měli možnost blíže se seznámit s chodem moderní střední školy. Dále jsme mohli vidět vybavenou školní knihovnu, studovnu s půjčovnou odborné literatury, počítačovou učebnu i netradiční místnost pro posezení se školním psychologem.

Exkurze byla vhodným a aktuálním doplňkem – v době, kdy žáci řeší výběr střední školy.

K. Bartošíková, M. Kosová

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA