Pro maximální pochopení učiva o hospodaření a další zpestření výuky VOZ, si žáci osmého ročníku připravili otázky a vyrazili na besedu přímo za starostou naší obce panem Josefem Osičkou. Pan starosta jim nejdříve velice poutavě vysvětlil základní principy obecního hospodaření vycházející z ústavního rámce a pak trpělivě odpovídal na samotné dotazy našich žáků.

Celá beseda byla opravdu velikým přínosem, osmáci si vše pečlivě zapisovali a pak i samostatně vyhodnotili do svých sešitů.

Touto cestou děkujeme panu starostovi za věnovaný čas a vstřícnost při realizaci besedy.

Vyučující VOZ – Z. Mácsai

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA