Výuce TV, sportovním kroužkům v rámci školního klubu i individuálnímu sportovnímu vývoji jednotlivce se na naší škole věnuje již více let velká pozornost. Je zde mnoho talentů, které pod vedením p. uč. Mácsaie i ostatních učitelů již 7 let poctivě a svědomitě trénují na různé sportovní akce. Odrazem výborné přípravy jsou pak výsledky při reprezentaci žáků naší školy, když každým rokem dosahují lepších a lepších výsledků.

Jsme sice malá škola, ale dokážeme se prosazovat na úrovni mistrovství kraje a dokonce i republiky. Mistrem ČR a později jejím reprezentantem na mezinárodních závodech v hodu kriketovým míčkem se stal žák naší školy Sláma David, dále vévodíme hodnocení celého Jihomoravského kraje v plnění disciplín druhého ročníku celostátní soutěže Sazka olympijského víceboje, kde žáci dosáhli v porovnání se žáky škol celé České republiky opravdu pozoruhodných výsledků. Mezi největší úspěchy bezesporu patří i stále se zlepšující bilance získaných medailí na atletických přeborech Podluží (Lanžhot) – nejdříve 11, pak 15, 19, 22 a v minulém roce dokonce 25 medailí!

Žáci naší školy však vybojovali množství dalších ocenění. Několik 1. – 3. míst na okresní i okrskové úrovni hlavně ve fotbalových soutěžích (v hale i velké kopané jako je Coca Cola Cup, Mcd Cup), florbalu, přespolním běhu, šplhu, vybíjené i štafetovém běhu Boba Zháňala. V neposlední řadě je každoročně významnou sportovní událostí naší školy ATLETICKÁ OLYMPIÁDA. Letos budeme chystat již 7. ročník. Rozhodčími na jednotlivých disciplínách jsou vždy všichni pedagogové a o celou přípravu a organizaci I. a II. stupně se společně starají p. uč. Mácsai a p. uč. Rebendová. Loňský ročník přivítal i žáky ze stacionáře Vlaštovka Hodonín, kteří také soutěžili společně s našimi žáky. Koordinátorem jejich účasti byla výchovná poradkyně naší školy p. uč. Sovová. V této tradici hodláme pokračovat i další léta.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA