Dne 23. 9. 2013 se žáci 8. a 9. ročníku pod vedením Ing. M. Kosové a Mgr. I. Sovové zúčastnili zajímavé exkurze. Jejím cílem bylo seznámení žáků s provozem místního vinařského závodu, s výrobním postupem zpracování vinné révy a s výrobky vína.

Pan Maděřič seznámil žáky s výrobní linkou a zpracováním vinné révy na mošt, zdůraznil chemické procesy, které probíhají při přeměně vinného moštu na víno. Vinný mošt mohli žáci i ochutnat. Součástí exkurze byla i návštěva vinohradu. Žáci byli seznámeni s provozem vinařství a tím si rozšířili své znalosti z chemie.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat majitelům firmy.

Ing. M. Kosová, Mgr. I. Sovová

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA