Zájezd do kina vybraných žáků ( senátoři)

Za odměnu za práci v loňském školním roce pojedou vybraní senátoři na představení Free Guy do Olympie.
Dne 7.9.2021, odjezd 12:27 busem z Křižovatky v M.Ž, dále vlakem. Budou omluveni z 5. , případně dalších vyuč. hodin.  JÍZDNÉ si platí SAMI, vstupenku hradí škola.

Odjezd vlakem pokud bychom stihli v 18:36 z Brna – návrat do MŽ Křižovatka v 19:35.
Počítám spíše s odjezdem v 19:36 a příjezd tedy ve 20:35 do M.Ž. Křižovatka
S sebou průkaz pojištěnce a doklad o věku ( průkazka na bus nebo pas , občanka).

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA