Výuka na ZŠ – 1.,2. ročník. – prezenční výuka, 3.-9. ročník – distanční výuka.

Pokračuje výuka podle dělení z minulého týdne. Školní družina do 15.00 hodin.

Od dnešního dne zajištěny i obědy.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA