Dne 10.3.2016 se žáci 7. ročníku zúčastnili výukového programu na Masarykově univerzitě v Brně. Vybrané téma „Nahosemenné rostliny“ rozšířilo učivo přírodopisu.

Žáci pracovali ve skupinkách pod vedením studentů na zajímavých úkolech. Pozorovali semena jehličnanů binokulární lupou, vytvořili mikroskopický preparát jehlice vybraného jehličnanu. Seznámili se s postupem, jak lze provést destilaci silic z jehlic jehličnanů. Rozlišovali podle typických znaků jehličnaté stromy. Při vyplnění laboratorního deníku si upevnili získané poznatky.

Seznámili se také s prostředím v laboratoři a se zásadami, jak v ní správně pracovat. Všichni žáci pracovali zodpovědně a se zájmem. Program vytvořený Masarykovou universitou pro ZŠ byl zajímavým doplněním probíraného učiva.

Ing. M. Kosová

Fotogalerii naleznete zde.

Laboratorní deník zde.

Zhodnocení akce zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA