V pátek 6. 3. 2015 se uskutečnila na naší škole v rámci výuky Výchovy k občanství a ke zdraví (vyučující p. uč. Mácsai) ve spolupráci se školním senátem (p. uč. Sovová) beseda s panem starostou obce Moravský Žižkov Josefem Osičkou. Pro všechny žáky druhého stupně byla tato akce velkým přínosem. Rozšířili si vědomosti o probíraném učivu a dozvěděli se mnoho informací o fungování obecního úřadu, zastupitelstva, rady a záměrech obce v příštím období. Žáci se také měli možnost zeptat na vše, co je zajímalo.

Pan starosta dětem na jejich všetečné otázky ochotně odpovídal. Byli jsme moc rádi, že nás navštívil a tímto bychom mu chtěli poděkovat a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA