O Sněhurce trochu jinak (1, 2. r.) – cílem tohoto programu bylo mladším dětem na 1. stupni přiblížit problematiku kouření formou pohádky. Po přečtení pohádky následovala diskuze, která zjišťovala, co dětem utkvělo v paměti, a při které se lektor vracel k informacím, které mohly být pro dětí přínosné. V programu pak následovaly aktivity, jež podporují upevnění těchto poznatků. Reflexe.

Prevence kouření (3. r.) – cílem bylo podat žákům, co nejvíce informací, které jim dávají možnost vytvořit si svůj vlastní názor a přístup. Zdůraznit nevýhody, které s sebou kouření tabákových výrobků nese. Program mapoval zkušenosti s tabákovými výrobky, sledoval školní klima a trávení volného času. Snažil se podpořit zdravé sebevědomí a sebedůvěru.

Netolismus (4., 5. r.) – cílem bylo žákům podat základní informace k tématu, upozornit na rizika při nadměrném ulpívání na virtuálním světě, při sdílení přílišného množství osobních informací apod. Snažit se popsat hranici mezi zdravě stráveným volným časem a netolismem a motivovat k smysluplnějšímu trávení volného času, podporovat sebedůvěru a sebevědomí žáků.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA