V pátek 1. června jsme připravili na Den dětí pro žáky druhého stupně školní olympiádu s těmito šesti netradičními disciplínami: hod oštěpem, rychlý běh s názvem Piškvorky, hod freesbee na vzdálenost, kop míčem na přesnost na fotbalovou branku, běh s pinpongovým míčkem na lžíci přes překážkovou dráhu a odhod míčků na přesnost do koše. Přivítat jsme mohli také děti a jejich asistentky z dětského rehabilitačního stacionáře Vlaštovka. Dětem se věnovali naši senátoři a společně plnili jednotlivé disciplíny, které byly bodově ohodnoceny. S největším počtem nasbíraných bodů zvítězili společně Broněk Kunický a Franta Michalica. Pro všechny zúčastněné byla na konci připravena sladká odměna. Děkuji za spoluorganizaci paní učitelce Sovové a pomoc na stanovištích p. učitelkám Pížové, Kosové, Pekárkové, panu učiteli Ovečkovi, Vanese Flachsové z osmé třídy a za pronájem fotbalového hřiště panu Veverkovi. Vybírám některé anonymní reakce od žáků a žákyň.

Den dětí se mi líbil. Nejlepší disciplína byl hod oštěpem a piškvorky. Děti ze stacionáře Vlaštovka byly hodné, takže se s nimi dobře soutěžilo.
Hry a disciplíny byly zábavné, měli jsme i prostor na vlastní aktivity jako např. fotbal. Dětský den se mi líbil.
Na Dni dětí se mi nejvíc líbil hod oštěpem a sladká odměna. Na chvíli jsme si také vyzkoušeli práci s dětmi ze stacionáře Vlaštovka.
Zábavný den, skvělé prostředí, super lidé.
Líbilo se mi, že jsme nebyli v určených skupinách, celkově se mi to líbilo.

Bc. Jaroslav Paul

Fotogalerii naleznete zde.

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA